Romusõidukite käitlemine

Romusõidukite vastuvõtuks ja demonteerimiseks kasutatakse Sõnajala 11H, Kärdla linnas asuvat Hiiu Autotransile kuuluvat viilhalli. Omanikule tasutakse sõiduki eest, kui sõiduk omab taaskasutusväärtust. Selleks tuleb hinnata sõiduki seisukorda kohapeal. Romusõidukilt eemaldatakse ohtlikud jäätmed.

Hiiu Autotrans annab autoomanikule romu vastu lammutustõendi, mille alusel saab isik oma sõiduki Autoregistrikeskuses arvelt maha võtta. Kokkuleppel autoromu omanikuga võtame sõiduki Autoregistrikeskuses ise arvelt maha. Hiiu Autotrans omab hetkel ainsana Hiiu Maakonnas õigust välja anda lammutustõendit, sest omame vastavat jäätmeluba.

 

TÄIENDAV INFO
Urmas Pielberg
tel: +372 505 2744
e-mail: urmas@hiiuauto.ee