EES jäätmete vastuvõtt

OÜ Hiiu Autotransi EES jäätmete kogumispunktid asuvad

•            Kärdlas, Sõnajala 11H (katastritunnus 37101:010:0004) ja 11I (katastritunnus 37101:010:0240), vastuvõtt E–R kl 8.30–17, L–P eelneval kokkuleppel tel 520 3795.

•            Käinas, Mäe plats 2 (katastritunnus 36802:002:0087), võti ja registreerimine Olerexi tanklas.

•            Suuremõisa jäätmepunktis (katastritunnus 63901:001:1128),  jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5382 0805.

•            Kõrgessaares, Tööstuse tee 10a (katastritunnus 39201:004:0757), töötaja kohapeal teisipäeviti 12.00-13.00 , muul ajal jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5026190, 5332463.

•            Emmastes Ollimal (katastritunnus 17501:004:0267), jäätmete üleandmine kokkuleppel tel 5037656.

•            Hiiumaa jäätmejaamas, Ristivälja külas (katastritunnus 36802:001:0426), vastuvõtt jäätmejaama lahtiolekuaegadel, tel  5347 1741.


Vastu võetakse terveid ja komplektseid seadmeid. Terveteks ja komplektseteks loetakse seadmeid:

 • mis ei oma suuri väliseid purustusi;
 • mis ei ole lammutatud osadeks;
 • mis sisaldavad olulisis osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, sisse ehitatud toiteplokk, kineskoop, ekraan jms;
 • millel võivad puududa väheolulised või eraldikogutavad osad nagu toitejuhe, riiulid, sahtlid, käepide, väline toiteplokk, akud või patareid.

Paljusid EES- jäätmete lammutamisel eraldatavad materjale ja detaile on võimalik taaskasutada. Korduv–taaskasutavad osad kogutakse liigiti ning käideldakse Eestis. Ohtlikke jäätmeid sisaldavad detailid kogutakse liigiti ning antakse üle vastavat käitluslitsentsi omavale jäätmekäitajale.


Kuidas lammutatakse EES – jäätmed ja kuidas detaile taaskasutatakse

Detailid või osad mida tehakse

 • juhtmed, pistikudvärvilise metalli tootmiseks
 • mähisedvärvilise metalli tootmiseks
 • metallkorpusedmetalli tootmiseks
 • trükiplaadidvärvilise metalli tootmiseks
 • kineskoopohtlike jäätmete kogumispunkt
 • patareid, akudohtlike jäätmete kogumispunkt
 • mitmekihilised plastkorpusplastitööstusele või prügilasse
 • printerikassetidkorduvkasutusse või prügilasse
 • puhas plastplastitööstuseleEES – jäätmete käitlemise kohta saab lisateavet Hiiu Autotransi müügijuhilt
MARI ORGUSAAR
tel: +372 520 3795
e-mail: mari@hiiuauto.ee