UudisedTeenusedKontakt

Ohtlike jäätmete vastuvõtu põhimõtted ettevõtetelt

OÜ Hiiu Autotransi võtab vastu ohtlikke jäätmeid ettevõtetelt. Selleks sõlmitakse ettevõtetega ohtlike jäätmete käitlemise leping ning varustatakse ettevõtte soovil spetsiaalse ohtlike jäätmete kogumistaaraga. Ohtlike jäätmete käitluslepingu sõlmisega kindlustab ettevõte regulaarse ja kvaliteetse jäätmekäitlusteenuse Hiiu Autotransi poolt.
 
Jäätmete üleandmisel peab jäätmetega kaasas olema ohtlike jäätmete saatekiri. Jäätmete üleandja vastutab ohtlike jäätmete saatekirjale kantud informatsiooni õigsuse ja vastavuse eest ning kinnitab saatekirja kantud andmeid allkirjaga. Üleantavad jäätmed peavad olema pakendatud nõuetekohasesse pakendisse ning märgistatud vastavalt ohtlike jäätmete märgistamise korrale. Vajadusel saab meie käest abi dokumentide vormistamisel ja jäätmete pakendamisel. 

Õlijäätmete, ka kütteõlijäätmete üleandmisel käitlusettevõttele tuleb jäätmed pakendada hermeetiliselt suletavasse taarasse, soovitavalt originaaltaarasse. Alla 1000 liitrise koguse korral soovitavalt kasutada 200 l korgiga vaate. Üle 1000 l õlijäätmete transportimiseks on soovitav tellida käitlusettevõttelt spetsiaalne tsisternauto.