UudisedTeenusedKontakt

Elektri – ja elektroonikaseadmete jäätmete vastuvõtt

OÜ Hiiu Autotransi EES jäätmete kogumispunktid asuvad
  • Sõnajala 11H, E – R:  8.30 – 17.00; L - P: eelneval kokkuleppel telefonil +372 46 317 37, +372 520 3795
  • Käina, Mäe 2, võti ja registreerimine Olerexi tanklas
  • Pühalepa vald, Suuremõisa jäätmepunkt, võti ja registreerimine tel: +372 523 7454
  • Hiiu vald, Kõrgessaare alevik, võti ja registreerimine tel.: 53324637, tötaja kohapeal teisipäeviti 12.00-13.00             
  • Emmaste vald, Emmaste alevik , tel.: 5037656
  • Kreiandi jäätmekäitluskeskus, Ristivälja küla, Käina vald tel.: 53471741

Vastu võetakse terveid ja komplektseid seadmeid. Terveteks ja komplektseteks loetakse seadmeid:
  • mis ei oma suuri väliseid purustusi;
  • mis ei ole lammutatud osadeks;
  • mis sisaldavad olulisis osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, sisse ehitatud toiteplokk, kineskoop, ekraan jms;
  • millel võivad puududa väheolulised või eraldikogutavad osad nagu toitejuhe, riiulid, sahtlid, käepide, väline toiteplokk, akud või patareid.
Paljusid EES- jäätmete lammutamisel eraldatavad materjale ja detaile on võimalik taaskasutada. Korduv–taaskasutavad osad kogutakse liigiti ning käideldakse Eestis. Ohtlikke jäätmeid sisaldavad detailid kogutakse liigiti ning antakse üle vastavat käitluslitsentsi omavale jäätmekäitajale.

Kuidas lammutatakse EES – jäätmed ja kuidas detaile taaskasutatakse

Detailid või osad Mida tehakse
   
juhtmed, pistikud värvilise metalli tootmiseks
mähised värvilise metalli tootmiseks
metallkorpused metalli tootmiseks
trükiplaadid värvilise metalli tootmiseks
kineskoop ohtlike jäätmete kogumispunkt
patareid, akud ohtlike jäätmete kogumispunkt
mitmekihilised plastkorpus plastitööstusele või prügilasse
printerikassetid korduvkasutusse või prügilasse
puhas plast plastitööstusele


EES – jäätmete käitlemise kohta saab lisateavet Hiiu Autotransi müügijuhilt
KÄROLI KOBIN
tel: +372 520 3795
e-mail: karoli@hiiuauto.ee